Basistraject en XL-traject in 1A Natuur en wetenschappen (STEM) en 2A STEM-Wetenschappen

Leerlingen vorderen op verschillende snelheden en in het 3de jaar is er extra voorkennis nodig voor wie aso-Wetenschappen wil volgen. Daarom voorzien we in 1A vanaf het schooljaar 2020-2021 twee trajecten in de studierichting Natuur en wetenschappen (STEM).

Het basistraject streeft de vereiste doelstellingen na die alle leerlingen in Vlaanderen in de eerste graad moeten behalen. Er is ruimte om langer stil te staan bij moeilijke thema’s en om extra uitleg te krijgen. Dit traject biedt leerlingen de kans om op een normaal tempo de leerstof te verwerken. We raden dit traject aan voor leerlingen die een STEM-opleiding wensen te volgen om in het 3de jaar te starten in een tso-opleiding.

Het XL-traject behandelt de leerstof voor de vereiste doelstellingen beknopter om sneller te komen tot complexere oefeningen en inzichtelijke vaardigheden. De leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We verwachten extra inzet van de leerlingen om de uitdiepingsleerstof te verwerken en er actief mee aan de slag te gaan. Dat is nodig om tegen het 3de jaar de juiste voorkennis te hebben om aan de opleiding aso-Wetenschappen te beginnen. Wie Biotechnische wetenschappen als mogelijke optie voor ogen heeft en het snellere tempo met minder uitleg in het XL-traject ook denkt te kunnen volgen, start ook het best in het XL-traject. De opleiding Biotechnische wetenschappen zou immers omwille van de onderwijshervorming voor de algemene vakken dezelfde doelstellingen krijgen als aso-opleidingen. Dat zou gebeuren in het schooljaar 2021-2022. Voor wie vanaf dan een wetenschappelijke tso-opleiding wenst te volgen, zou er een nieuwe studierichting Biotechnieken in de plaats komen, die we zullen aanvragen om in te richten.

Vanaf 2021-2022 werken we in 2A STEM-Wetenschappen ook met een XL-traject en een basistraject.

Omdat de aso-opleiding Wetenschappen een nieuwe mogelijke studierichting is voor leerlingen die vanaf 2020-2021 in 1A starten, hebben we hier vorig schooljaar infosessies over gegeven. Dat is dit schooljaar voorlopig niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daarom kan je hier de powerpointpresentatie vinden die we toen gaven, met meer uitleg over hoe we STEM-XL en STEM-basistraject aanpakken en hoe dit binnen de oprichting van de aso-opleiding en de andere wetenschapsrichtingen past (aangepast aan de situatie van september 2020): pptx bestandInfo over STEM en aso-Wetenschappen in Horteco - 16-9-2020.pptx (2.17 MB)