Bosbouw en bosbeheer

Bosbouw
Wat houdt deze richting in?

Deze praktische opleiding leidt specialisten op in het gebied van bosbeheer, wildbeheer en viskweek, bosexploitatie en ecosystemen.

Je werkt vaak op verplaatsing en steekt je handen uit de mouwen tijdens stages en zelfstandig uit te voeren opdrachten. Je leert materiaal en gereedschap gebruiken en verwerft kennis en technieken om het examen van boswachter te kunnen afleggen of te werken voor ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). De stages worden georganiseerd in privé- en openbare bossen over heel Vlaanderen.

We besteden uitgebreid aandacht aan kapping en heraanplanting, aan factoren die het bosbestand bedreigen en noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het bos.
Het bebossingsbeleid, de wetgeving op jacht en visvangst, vegetatiekunde, het faunabeheer, de samenhang in de natuur (de ecosystemen) komen eveneens aan bod.

Wie enkel een getuigschrift secundair onderwijs behaalde, behaalt na dit specialisatiejaar ook een diploma secundair onderwijs. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en je kan er eventueel hoger onderwijs mee volgen.

Waarom dit specialisatiejaar in KTA Horteco volgen?

- KTA Horteco is de enige Vlaamse school waar je dit specialisatiejaar in het Nederlands kan volgen.

- We bieden je tijdens de opleiding de mogelijkheid om een ECC1- en ECC2-attest tegen kostprijs te behalen. Dat zijn attesten die aantonen dat je verschillende niveaus van kettingzagen beheerst. Deze attesten buiten onze opleiding behalen kost veel geld. (onder voorbehoud van goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018)

- Je verkrijgt dankzij deze opleiding een bosexploitatievergunning.

- We werken samen met zowel openbare besturen (ANB, Bosgroep, Natuurpunt,...) en privé-bedrijven, waardoor je een grote kans hebt op tewerkstelling in de sector.

- Onze school heeft een uitgebreid machinepark voor deze opleiding.

- De opleiding is sterk praktijkgericht, zodat je zelf alle aangeleerde handelingen kan uitvoeren.

- Deze studierichting is een goede voorbereiding op het behalen van het Bosbekwaamheidsattest in de bosbouwkunde.

Meer info over wat KTA Horteco belangrijk vindt om aan onze leerlingen aan te bieden, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
PAV 6
ENGELS 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
LEVENSBESCHOUWING 2
MACHINES 2
ALGEMENE BOSBOUW 3
VEGETATIEKUNDE 2
BOSECONOMIE 2
FAUNABEHEER 1
BOS- EN JACHTWETGEVING 1
HOUTTECHNOLOGIE 1
PRAKTIJK BOSBOUW / GROEPSSTAGE 12
TOTAAL 36
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.