1ste leerjaar B

Nieuw
Land- en tuinbouw
2BVL
  • bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
  • nieuwe leerstof wordt trager onderwezen in 1B dan in 1A
  • met je handen kunnen of willen werken is belangrijk. Je leert vooral al doende.
  • alle leerlingen hebben 33 lesuren per week
  • de gemeenschappelijke vorming omvat 28 uur per week (dit is hetzelfde voor alle leerlingen in alle scholen)
  • 4 uur praktijk (tuinbouw en dierenzorg) in het keuzegedeelte
  • 1 uur leefsleutels

Waarom KTA Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel

VAKKEN

u/week

Nederlands

5

Frans

2

wiskunde

4

natuurwetenschappen

2

geschiedenis

1

aardrijkskunde

1

plastische opvoeding

2

lichamelijke opvoeding

2

techniek

6

muzikale opvoeding

1

levensbeschouwing

2

praktijk tuinbouw

2

praktijk dierenzorg

2

leefsleutels

1

TOTAAL

33

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.