Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
Extra inschrijvingsmomenten
27 en 28 juni 9-16 uur
Inschrijvingen in de vakantie
2, 3 en 4 juli 9-16 uur
Alle werkdagen vanaf 20 augustus 2018 9-16 uur (op maandag 20/08 tot 19 uur)
Inschrijven op afspraak

Je kan een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@ktahorteco.be).

Wat heb je nodig?
  • identiteitskaart
  • eindrapport en getuigschrift of attest van de vorige school (van zodra dit uitgereikt is)
  • bewijs van schooltoelage (Enkel indien u dit of vorig schooljaar een toelage kreeg. Als bewijs geldt de officiële bevestiging van de toelage of een afdruk van het rekeninguittreksel waarop de storting van de toelage staat.)