Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
Donderdag 1 maart 2018 9-19 uur Start inschrijvingen 1A en 1B
Maandag 16 april 2018 9-19 uur Start inschrijvingen 2de t.e.m. 7de jaar
Extra inschrijvingsmomenten
Zaterdag 21 april 2018 10-17 uur  Studie-infodag met proeflessen en rondleidingen + perkplantenverkoop
Zondag 6 mei 2018 10-17 uur  Opentuindag
Inschrijven op afspraak

Je kan een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@ktahorteco.be).

Wat heb je nodig?
  • identiteitskaart
  • eindrapport en getuigschrift of attest van de vorige school (van zodra dit uitgereikt is)
  • bewijs van schooltoelage (Enkel indien u dit of vorig schooljaar een toelage kreeg. Als bewijs geldt de officiële bevestiging van de toelage of een afdruk van het rekeninguittreksel waarop de storting van de toelage staat.)