1ste leerjaar A - Plant en dier

Zo zit 'Plant en dier' in elkaar
scholenloop
  • Je volgt 33 lesuren per week.
  • 28 lesuren daarvan omvatten de basisvorming die alle scholen in Vlaanderen moeten nastreven.
  • Specifiek voor Horteco: van de 28 lesuren van de basisvorming gebruiken we 4 lesuren voor verdieping of remediëring voor je hoofdvakken (meer info onder deze kader).
  • Je leert 2 lesuren over agrarische technieken (plant en dier).
  • Tijdens 2 extra lesuren voor het vak natuurwetenschappen leer je wetenschappelijk werken en voer je proeven uit.
  • Je volgt 1 lesuur Tools for life, waarin we je helpen om samen te leven met anderen, je inzicht krijgt in je studiekeuze en waarin we je op weg helpen met studeren.
  • De optie 'Plant en dier' kies je best als je van plan bent om in het 3de jaar 'Tuinbouw' of 'Dierenzorg' te studeren. Als je eerder voor 'Biotechnische wetenschappen' of 'Natuur en milieu' zal kiezen, raden we je aan om te starten in de optie 'Natuur en wetenschappen (STEM)'. 

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Verdieping en remediëring voor de hoofdvakken

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen al onze leerlingen van 1A een halve dag per week verdieping en remediëring voor de hoofdvakken (vier lesuren). De hoofdvakken zijn wiskunde, Nederlands, Frans en Natuurwetenschappen / wetenschappelijk werk. De basisleerstof van het leerplan wordt op een lesuur minder behandeld dan nu, waardoor we ruimte creëren om de leerlingen vier uur per week op hun eigen tempo te laten werken (zie +1 in de lessentabel).

Een hele voormiddag per week is een leerkracht van elk van die vier vakken ter beschikking van de 1A-leerlingen. De leerlingen en de leerkrachten bekijken welke vakken vlot en minder vlot lopen.

Leerlingen die sterk zijn in alle vakken, krijgen verdiepende opdrachten voor een hoofdvak of hoofdvakken die hen interesseren. Zo kunnen ze hun talenten en interesses verder ontwikkelen. We stimuleren hierbij zelfstandig werk en onderzoekende vaardigheden. 

Leerlingen die moeite hebben met een vak of enkele vakken, krijgen daarvoor remediërende opdrachten om hen de kans te geven opnieuw aansluiting te vinden bij de andere leerlingen. Als ze de leerstof onder de knie hebben of als het maar om één zwakker vak gaat, kunnen zij ook verdiepende opdrachten voor andere vakken krijgen.

Naargelang de noden aan remediëring of verdieping van een leerling komen er twee of een ander aantal hoofdvakken aan bod. Na enkele weken bekijken we opnieuw welke opdrachten een hulp of een leerrijke uitbreiding zijn voor de leerling.

Met deze wekelijkse verdieping en remediëring wensen wij de leerlingen gedifferentieerd te ondersteunen en uit te dagen, zodat we hun motivatie, kennis en vaardigheden versterken.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4 +1*
FRANS 3 +1*
WISKUNDE 4 +1*
NATUURWETENSCHAPPEN /  WETENSCHAPPELIJK WERK 2 +1*
VERDIEPING EN REMEDIËRING 4*
ENGELS 2
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 2
PLASTISCHE OPVOEDING 1
MUZIKALE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
ZEDENLEER/GODSDIENST 2
AGRARISCHE TECHNIEKEN PLANT EN DIER 2
LEEFSLEUTELS 1
TOTAAL 33

*zie de info op deze pagina over verdieping en remediëring voor de hoofdvakken. 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.